onsdag 28. august 2013

Barns skjulte sorg


Hvert år opplever 20 000 barn at mor og far går fra hverandre. Det er ikke barna som har rotet det til, men de voksne. Bruddet utløser krise og sorg for hele familien. Alle er rammet og alle er rammet forskjellig. Ingen står uskadet igjen og kan klare å være alt det de andre trenger; trøster, veileder, oppmuntrer og bærer av håp. De voksne kan gråte og banne hos sine venner, kollegaer, den nye kjæresten eller psykologen sin. Barn gjør det ikke sånn, de trenger først og fremst mor og fars kloke hjelp.

fredag 23. august 2013

Farlig mangel på forståelse

Hvert år opplever 20 000 barn at mor og far går fra hverandre. Omtrent 20% av de skilte parene fortsetter å være i intens konflikt etter skilsmissen. Familiedirektoratet uttalte i sommer at foreldrene ikke forstår hvor skadelig slike konflikter er for barna.  Hvorfor forstår ikke foreldrene dette? Hvordan kan det henge sammen at i vår moderne og opplyste tid så blir fremdeles oppveksten til 4000 barn årlig forgiftet av sine foreldres konflikter?