fredag 13. desember 2013

Er du følelsesmessig påkoplet?


Som psykolog og som menneske blir jeg stadig mer fasinert av hvor sterk og viktig rolle følelser spiller i våre liv. Følelser er avgjørende for alt det gode vi opplever. Særlig grunnleggende er utvikling og opprettholdelse av trygghet og det å høre til.  På samme måte som barn er avhengig av å bli roet og trygget av en kjærlig mor eller far når de er redde, er vi voksne avhengig av å kjenne oss støttet, forstått og trygget når vi er redde. Det er dette kjærlighet og vennskap handler om - en kontinuerlig streven etter å ha et trygt følelsesmessig bånd til en annen.