fredag 13. desember 2013

Er du følelsesmessig påkoplet?


Som psykolog og som menneske blir jeg stadig mer fasinert av hvor sterk og viktig rolle følelser spiller i våre liv. Følelser er avgjørende for alt det gode vi opplever. Særlig grunnleggende er utvikling og opprettholdelse av trygghet og det å høre til.  På samme måte som barn er avhengig av å bli roet og trygget av en kjærlig mor eller far når de er redde, er vi voksne avhengig av å kjenne oss støttet, forstått og trygget når vi er redde. Det er dette kjærlighet og vennskap handler om - en kontinuerlig streven etter å ha et trygt følelsesmessig bånd til en annen.

Ødelagte koplinger
I alle forhold møter vi utfordringer, uenigheter og skuffelser. Du husker sikkert en gang du ble skuffet over din kjære og smelte til med noen bitende anklager. Hva slags respons fikk du? Du fikk nok den «vanlige» responsen; hissig og fornærmet reaksjon tilbake. Da er nærheten borte og den gode tryggheten er truet. Amygdala som er hjernens fryktsenter, har da allerede slått alarm. Tunnelsynet legger seg som et vått ullteppe over hodet vårt og fjerner nyansene. Det eneste som teller er å forsvare seg. Vi kan diskutere og krangle til vi er gule og blå uten at vi kommer nærmere verken en løsning eller hverandre. Bak alt forsvaret og de hissige ordene er vi følelsesmessig isolerte og triste.

Tid for å kople seg på
En erkjennelse om at vi i kraft av å være menneske trenger andre, vil bringe oss et godt stykke på vei mot noe annet. Det er ikke nødvendigvis så lett å erkjenne akkurat dette. I vår kultur er den vellykkede selvforsynt og selvstendig i ett og alt. Vi må avsløre at et slikt syn skaper skam fordi det definerer vår avhengighet av andre som svakhet. Neste skritt er å kople seg på. Å koble seg på er ingen intellektuell manøver hvor ord alene bærer. Vi trenger en følelsesmessig påkopling. Den starter ofte med en forsiktig berøring som den andre velger å ta imot. Hjemme hos oss pleier vi å klemme. Det funker som oftest. Også på dette området gjør øvelse mester. Tren på å korte ned krangletiden ved å bli enig om at det er egentlig nærheten det handler om. Når det følelsesmessige klimaet er godt finner de fleste av oss ut av hva det måtte være. Lykke til og god førjulstid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar