tirsdag 28. mai 2013

Respekt

17.mai er over for denne gang. Vi har feiret friheten vår og hørt taler fylt av honnørord som demokrati, toleranse og respekt. Umiddelbart virker slike ord både selvfølgelige og selvforklarende. Men store ord har ofte en særlig dybde. Denne gangen skal vi se nærmere på respekt-begrepet. Av to grunner. Den ene grunnen er fordi en av våre kloke og trofaste lesere ute på Heistad har foreslått det. Den andre grunnen er filosofen Tore Frost. Hans forelesning om respekt er noe av det jeg husker best fra mine 6 år på Blindern. Lurer du på hvorfor?

Hva menes egentlig med respekt?
Tore Frost var en morsom, ærlig og lite selvhøytidelig foreleser. Samtidig understreket han at slik hadde han ikke alltid vært. Han mente han var blitt grunnleggende forandret da han for noen år siden fikk en ny og dypere forståelse av respekt-begrepet. Respekt betyr «å se om igjen, å se påny». Frost mente at det handler om evnen til å ta et skritt til siden og se om igjen på vår egen måte å se på. Henger du med? Det handler altså om å se på nytt på vår evne til å lytte, til å forstå, til å akseptere og til å hjelpe. For å møte andre med respekt må vi tåle å se oss selv i speilet. Vi må orke et kritisk blikk på våre mangler og begrensninger fordi disse farger så mye av hvordan vi evner å se den andre. Og vi må tørre å være tydeligere og ærligere om vår menneskelighet i vårt møte med den andre. Funker det? Ja, bare tenk tilbake på en situasjon hvor en person du så opp til betrodde deg noen av sine mangler. Fikk du mer eller mindre respekt for personen?

Respekt krever selvrespekt

Respekt er altså evnen til både kritisk se oss selv utenfra i møte med andre, og samtidig være ydmyk og modig nok til å tørre å vise hvem vi er på godt og vondt. For å klare det trenger vi et avklart forhold til oss selv. Vi må akseptere den uperfekte vi er og ikke trykke oss selv ned. Vi blir verdig vår egen respekt i kraft av at vi er den vi er. Så enkelt og så vanskelig. Det var dette Tore Frost klarte å fortelle oss ivrige psykologstudenter - det er ikke nok å bare ville hjelpe. Da runder jeg av med det jeg pleier å si til meg selv, til mine venner og til mine klienter; det lønner seg alltid å jobbe med seg selv. Ha en god helg.

1 kommentar: