lørdag 5. januar 2013

Godt Nytt År?


I 5 dager har vi nå gått rundt og ønsket hverandre godt nytt år. Men, hva skal til for at det nye året skal bli godt egentlig - både for oss selv og de vi er glad i? Jeg tar sjansen på å si at det handler om god livskvalitet og psykologisk velvære. For å oppnå dette er forskere enig om at det er viktig å oppleve mening med livene våre. Men hvordan kan du og jeg skape mening i våre liv?

Kongen er klok
Kongen kom nettopp inn på dette i sin kloke nyttårstale. «Bli den du er født til å være» sa han. Han sa også at dette var menneskets viktigste livsoppgave, og løftet opp at det handler om å være tro mot seg selv, og klare å stå fast ved det vi kjenner er rett. Vi trenger altså å bli bedre kjent med oss selv. «Kjenn deg selv» står det inngravert ved inngangen til Orakelet i Delfi. Å kjenne seg selv handler om å forstå mer av vårt eget indre landskap. Våre ønsker og drømmer, våre egne følelsesreaksjoner, våre fornemmelser og magefølelse. Å forstå mer av de erfaringene som har formet oss. Og ikke minst forstå at virkeligheten alltid er inni vårt eget hode. 

Å bli et helt og trygt menneske
Filosofen Sokrates tolket «Kjenn deg selv» slik; «Den som vil forandre verden, må forandre seg selv». Her er Sokrates og Kongen helt på linje. Kongen sa at det er den enkeltes oppgave å bli et helt og trygt menneske. Først da klarer vi å tolerere at andre er forskjellige, at andre har ulike «virkeligheter» inni sine hoder. Da er vi i stand til å by på den rausheten og friheten som andre trenger for å være seg selv. Å bli et helt og trygt menneske betyr IKKE å bli et perfekt menneske, men egentlig det motsatte. Det betyr at vi erkjenner og aksepterer oss selv og andre med våre skavanker og rare sider. Den amerikanske psykologen Carl Rogers sa at det er et underlig paradoks at ved å akseptere oss selv som vi er, så skaper vi muligheten for å endre oss. 

Vårt valg - vårt ansvar
Kongen understreket i sin tale at vi alle har et ansvar for å velge det som bygger opp fremfor det som river ned. Vi tar ansvar når vi «blir den vi er født til å være». Vi tar ansvar når vi blir klokere på oss selv. Vi tar ansvar når vi erkjenner våre begrensninger og mangler. Vi tar ansvar når vi sørger for «å ta oss selv på fanget». Det er dypt ansvarlig å strekke seg og sørge for sunn personlig vekst. Da skaper du mening og et godt nytt år – for deg selv og for de rundt deg. Ha en god uke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar